Start campagne “Natuurlijk Berg en Dal”

De gemeente Berg en Dal en Via Natura besteden in 2023 extra aandacht aan de natuur. Het gaat zowel om de succesverhalen als over de bedreigingen.

Wethouder Erik Wijers heeft met de introductie van het vrolijke logo de aftrap gegeven voor de campagne Natuurlijk Berg en Dal. “Een mooi landschap zonder planten en dieren is alleen maar een fraai decor”, aldus de wethouder. Als er te veel soorten verdwijnen of juist één soort te veel overheerst, verdwijnt het evenwicht in de natuur. Dan komen soorten, inclusief wij mensen, in de problemen. Momenteel werkt bureau Natuurbalans in opdracht van de gemeente aan het gemeentelijk Biodiversiteitsplan. Daarin staat hoe het met de natuur gesteld is en wat er verbeterd kan worden. In het najaar stelt de gemeente samen met inwoners en organisaties een agenda op voor verbetering van de biodiversiteit.

Achtergrond
Berg en Dal staat bekend om de mooie natuurgebieden en het gevarieerde landelijke gebied met de verspreid liggende dorpen in het groen. Daar profiteren de bewoners van en veel bezoekers komen hier wandelen en genieten van al dat moois. De planten en dieren in al die landschappen vormen samen de biodiversiteit. Die geeft kleur en identiteit aan onze woonomgeving. Maar de biodiversiteit staat ook onder druk. Denk daarbij aan de negatieve effecten van woningbouw, intensief agrarisch gebruik en de klimaatverandering. Een jaar lang extra aandacht voor de natuur geeft inwoners en organisaties de kans om de waarde van de natuur te zien en te tonen. Iedereen kan ideeën aandragen om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Overal in het land speelt deze problematiek en komen mensen in actie. De actie Samen voor Biodiversiteit geeft daarvan mooie voorbeelden.

Inspiratie opdoen
Het eerste halfjaar van de campagne staat in het teken van de rijkdom van de natuur. Het gaat daarbij niet alleen om de vele natuurgebieden, zoals de uiterwaarden, de stuwwalbossen en de Bruuk. Natuur is ook te vinden in het landelijk gebied en in de dorpen, in de tuinen, de plantsoenen en de laanbomen. Op zondag 25 juni vindt de vijfde editie plaats van de Landschapsparade. Dit buitenfestival van natuur en landschap vindt dit jaar plaats in Beek. Het geeft de campagne een extra boost. De groene organisaties dragen bij aan een interessant programma met excursies en buitenactiviteiten. Kortom belevenissen en inspiratie voor iedereen.

Aan de slag
In het najaar gaan we concreet aan de slag om de natuur een handje te helpen. We willen daarbij organisaties, buurten of dorpen vragen om mee te doen. De buitendienst van de gemeente zal zelf ook in actie komen en tot slot komt er informatie beschikbaar voor mensen die hun tuin aantrekkelijk willen maken voor planten en dieren. Iedereen kan het verschil maken voor de merel in de tuin, de salamander in een poel en de leeuwerik op het land.

 

Dit is een bericht van Via Natura in het kader van de campagne “Natuurlijk Berg en Dal” van de gemeente Berg en Dal.

Nieuwsbrief Biodiversiteit