Meer kruiden, minder stikstof

In de stikstofcrisis lijkt het boerenbelang tegenover de natuur te staan. Kruidenrijk grasland kan een brugpeiler zijn om die kloof te overbruggen.

Melkveehouder Thieu Bongers laat op zijn boerderij in het Limburgse Kelpen-Oler graag aan bezoekers ziens dat kruidenrijk grasland voor hem een meerwaarde oplevert. Hij kan met net zo veel drijfmest, maar zonder kunstmest, evenveel voedsel voor zijn koeien produceren. De voedingswaarde is zelfs hoger en financieel pakt het gunstiger uit. Hij werkt nu al jaren met de graskruidenmengsels en het Louis Bolk Instituut doet begeleidend onderzoek (‘Kunstmest besparen met kruidenrijk grasland’).

Thieu wekt de interesse van de deelnemers aan de excursie voor boeren uit de Ooijpolder en Groesbeek, op 17 augustus, ter afsluiting van het project ‘Grip op Biodiversiteit’. Met themabijeenkomsten en veldbezoeken zijn vorig jaar de mogelijkheden verkend voor meer biodiversiteit op boerenbedrijven. Kruidenrijk grasland kwam daarbij bovendrijven als een interessante en haalbare vernieuwing binnen de gangbare (melk)veehouderij. Het verhaal van Thieu toont aan dat het werkt in de praktijk. Kruiden zijn niet allemaal ‘onkruiden’ die doodgespoten moeten worden. Deze biodiversiteit helpt bij de benutting van natuurlijke voedingsstoffen in bodem, water en lucht. Het vermindert de input van (kunst)mest en de uitstoot van stikstof en andere probleemstoffen.

Eerder die dag werd een bezoek gebracht aan de proefvelden van het bedrijf DSV Zaden in Zelder (Noord-Limburg). Medewerker Luuk Maas vertelde over de zoektocht van het bedrijf naar de meest gunstige samenstelling van zaadmengsels voor het ontwikkelen van productief kruidenrijk grasland. Niet alleen de keuze voor de soorten kruiden, maar ook de raseigenschappen van elk kruid afzonderlijk spelen daarbij een rol. Op proefveldjes worden onder gelijke omstandigheden soorten en rassen uitgetest. Smalle weegbree, wilde cichorei, wilde peen, karwij en rode en witte klaver zijn geschikte soorten voor productief kruidenrijk grasland. Onder een intensief maai- en begrazingsbeheer blijft de soortensamenstelling van het grasland circa vier jaar in stand.

Boeren in de Ooijpolder en Groesbeek kunnen binnenkort zelf ervaring opdoen. In het nieuwe project ‘Kruidenrijk grasland Ooijpolder-Groesbeek’ wordt de kans geboden om kruidenrijke mengsels uit te proberen op eigen bedrijf. In studiegroepen worden de resultaten besproken en wordt kennis uitgewisseld. De onderzoekers van Living Lab en het Louis Bolk Instituut monitoren de botanische samenstelling en de insecten. De toepassing van intensief beheerde kruidenrijke graslanden is een stap naar een meer duurzame landbouw. De deelnemers zijn anders naar kruiden gaan kijken. Het is werken mét de natuur.

 

 

Luuk Maas van DSV Zaden geeft uitleg bij de proefveldjes met verschillende kruiden

Foto bij de introtekst: Kruidenrijk grasland met onder andere smalle weegbree en rode klaver

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit is een bericht van Via Natura - project Grip op Biodiversiteit

 

LOGO EU

Nieuwsbrief Biodiversiteit