Iris Niemeijer
Ooijpolder

Alles is goed, zo lang er maar meer natuur bij komt

Bioloog Iris Niemeijer (46) kijkt trots uit over de ecologische verbindingszone in de Ooijpolder tussen de stuwwal van Nijmegen en de Waal. Ze bukt en laat enthousiast goudhaver, beemdkroon en kamgras zien tussen het golvende en kruidenrijke gras. Iris is bestuurslid bij de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek (SLOG) en adviseert eigenaren met praktische beheerplannen voor hun terreinen. Het SLOG ontwikkelt en behoudt groene landschapselementen in het cultuurlandschap door ze te verwerven en te beheren en werkt samen met eigenaren en beheerorganisaties zoals de Ploegdriever. In haar dagelijks werk ziet ze als bioloog terreinen eens in de 6 tot 12 jaar waardoor ze nauwelijks het gevoel krijgt dat ze het verschil kan maken. Gelukkig kan ze dat als bestuurslid van het SLOG wel en ziet ze een enorme potentieel om het groen op te waarderen, juist buiten de natuurgebieden. Eigenlijk zouden er volgens haar veel meer natuur- en recreatiegebieden bij moeten komen: “mensen vinden dat leuk, als ze al die kruiden en grassen zien dan weten ze ook waar we het voor doen”. Ze vertelt gedreven over het belang van de ecologische verbindingszone, vooral voor het ‘kleine grut’: “na drie generaties van kevers zijn ze maar 100 meter verder en het duurt zeker 10 jaar voordat ze de Waal bereikt hebben”. Daarom is het zo belangrijk om tussen het cultuurland zoveel mogelijk stukjes natuur ‘aan elkaar te kitten’. Al werkt Iris in heel Nederland, het is volgens haar juist ontzettend leuk om je met je eigen omgeving bezig te houden en met het SLOG concrete beheerplannen te maken om zo ook ‘de kleine natuur’ te versterken, zo lang “er maar meer natuur bij komt”.

Waar is dit

Verhalen over