Zoeken naar balans tussen opbrengst en kruidenrijkdom

Op de eerste veldbijeenkomst bleek dat de ervaringen van de deelnemers aan het praktijkexperiment productief kruidenrijk grasland erg wisselend zijn.

Vorig jaar zaaiden de deelnemers hun land in met graskruidenmengsels. Over de opzet van het project berichtten wij eerder in het blog “Is grasland met kruiden beter voor mijn bodem?”. Op 7 juni deelden zij hun eerste ervaringen tijdens een gezamenlijk veldbezoek aan enkele ingezaaide percelen in Groesbeek en Leuth. Het gesprek ging over een reeks aan onderwerpen. Er werd gesproken over de opkomst van de grassen en kruiden, over de bemesting en de voederwaarde en over de aanhoudende droogte die nog wel een tijdje aanhoudt.

Op enkele plaatsen kwamen de kruiden niet goed op en overheersten de grassen. Daar zou misschien een doorzaai van kruiden nodig zijn. Adviseur Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut deelde zijn ervaring dat het mogelijk is dat de kruiden in een later stadium alsnog gaan kiemen en hun plaats in de vegetatie gaan innemen. Hij adviseerde om enig geduld te hebben alvorens te concluderen dat de opkomst van de kruiden mislukt is. Daar waar kruiden wel waren opgekomen was het opvallend dat het aandeel aan smalle weegbree minimaal was. Naar de oorzaak daarvan is het gissen. Wel is duidelijk dat smalle weegbree een zeer gewenst kruid is in het mengsel, omdat het in de pens van de koe een positieve invloed heeft op de eiwitopname. Op de meeste percelen die bekeken werden stond wel veel cichorei en rode en witte klaver. Cichorei is met zijn penwortel goed bestand tegen droogte en vermindert het aantal wormen in het maag-darmkanaal van het vee.

De ervaring van de meeste deelnemers was, dat de opbrengst van de eerste snede van het graskruidenland matig tot laag was. Daarom hebben enkele deelnemers al een aanvullende bemesting uitgevoerd om de productiviteit omhoog te brengen. Dat brengt volgens Pedro wel een risico met zich mee voor het behoud van de kruiden in de vegetatie. Hoe meer stikstof wordt toegevoegd, hoe moeilijker het wordt om met name de klavers in het mengsel te houden. De klavers hebben meer concurrentiekracht bij een laag stikstofniveau. De planten binden in wortelknolletjes zelf stikstof uit de lucht en gebruiken dat voor de groei. In tweede instantie komt die stikstof beschikbaar in de bodem en is dan opneembaar voor andere kruiden en grassen. Het stikstofbindend vermogen van de klavers komt later in het seizoen pas echt goed op gang.

Aan het eind van het veldbezoek was duidelijk dat er veel openstaande vragen waren. Pedro benadrukte dat de vestiging van productief kruidenrijk grasland tijd nodig heeft. Hij riep op tot een zuinig gebruik van mest om de kruiden meer kans te geven om zich te vestigen. De consequentie is de lagere opbrengst nu. Zijn verwachting is dat het zich later terug betaald door het groter stikstofbindend vermogen van de klavers en een grotere droogteresistentie vanwege de betere doorworteling van de graskruidenvegetatie. Met betrekking tot het droogteprobleem hadden verschillende deelnemers ook goede ervaringen met het gebruik van rietzwenkgras.

Over het vervolg van het project spraken de deelnemers af om in augustus foto’s uit te wisselen van hun graskruidenland en om in september weer in het veld te gaan kijken. Pedro deelt de gegevens van de gemeten voederwaarden op de ingezaaide percelen en verzamelt informatie over de ervaringen van graskruidenland op weidepercelen. Een student van de Radboud Universiteit gaat vegetatieopnames maken in het graskruidenland bij alle deelnemers. In de opnames worden de soortsamenstelling en het aandeel van elke soort in de vegetatie gemeten. Wordt vervolgt!

 

Graskruidenland met cichorei en klaver

-------------------------------------------------------------------

Dit is een bericht van Arno van der Kruis voor Living Lab Ooijpolder – Groesbeek

Kijk voor meer informatie over Living Lab op de website van de Radboud Universiteit.

Foto bij introtekst: De onderzoekers Robin Lexmond en Rosa Boone van de Radboud Universiteit staan, met de deelnemers aan het project Productief Kruidenrijk Grasland, bij hun veldproef, waar zij testen of het inoculeren van bodem met schimmels en bacteriën invloed heeft op de vestiging en handhaving van kruiden in een graskruidenland. Zie het blogbericht: Bodeminoculatie brengt ingezaaid kruidenrijk grasland op gang.

Mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwsbrief Biodiversiteit