Studenten onderzoeken insectenrijkdom

Douwe Geerts deed mee met het onderzoek van Living Lab in de Ooijpolder. Hij vond meer insecten op plekken met hoog gras, veel bloemen en grote hagen.

"In de zomer van 2021 begon ik met enkele medestudenten aan het onderzoek in de Ooijpolder. Deze studie naar het voorkomen en de diversiteit van insecten staat onder leiding van Robin Lexmond van de Radboud Universiteit. Op verschillende boerenbedrijven, met zowel intensief als extensief beheer, zijn potvallen (bekers in de grond) en malaisevallen (een soort tenten) geplaatst. Deze werden elke week door ons geleegd. Op het lab zijn van elk monster de insecten vervolgens door mij en enkele medestudenten handmatig gedetermineerd. Ook werd het totale gewicht van de insecten per monster bepaald. Het is een arbeidsintensief karwei. Door verbeterende technologie is het in de toekomst wellicht mogelijk de insectendiversiteit te bepalen door middel van DNA-analyse.

Na determinatie van insecten van de insectenvallen op vier boerenbedrijven zijn voorzichtige conclusies te trekken. Het blijkt dat een toename van de bloemrijkdom, het hoogte van het gras en de hoogte van de haag resulteren in een hogere abundantie (grotere aantallen) van insecten. Daarnaast heeft een hogere bloemrijkdom een positief effect op de insectendiversiteit. Dit betekent dat wanneer boeren hogere hagen en/of meer bloemrijke graslanden hebben, het voorkomen en de diversiteit van insecten omhoog gaat. De bloemrijkdom heeft bovendien niet alleen een positief effect op insecten maar ook op vogels en kleine zoogdieren. De keuze van het landgebruik bepaald dus in grote mate de hoogte van natuurwaarden op een boerenperceel.

De specifieke stageperiode van mij als hbo-student Bos- en Natuurbeheer vond plaats in de maanden juni en juli en was relatief kort. Hierdoor heb ik nog maar weinig onderzoeksgegevens kunnen verzamelen en weinig verschillende onderzoekslocaties kunnen onderzoeken. Het onderzoek naar de verschillen in het voorkomen en de diversiteit van insecten tussen percelen met verschillend landgebruik wordt onder leiding van PhD kandidaat Robin Lexmond voortgezet."

 

------- Determinatie van insecten in het lab ------

 

Dit is een bericht van Douwe Geerts - Project Living Lab

Nieuwsbrief Biodiversiteit