Heggen zijn bronnen voor biodiversiteit

Een eeuw geleden stond er meer dan 200.000 strekkende kilometer heg in ons land, waarvan tegenwoordig minder dan 30 procent over is. Is dat erg?

Onlangs verscheen het boek HEG van biogeograaf Kenneth Rijsdijk. Hij neemt je mee in zijn onderzoek naar de rol van heggen in ons landschap. Het boek is een pleidooi voor de terugkeer van heggen in ons landschap en een uiteenzetting van alle voordelen van heggen en vergelijkbare landschapselementen. Heggen spelen een belangrijke rol bij de biodiversiteit in het landelijk gebied, beschermen ons tegen overstromingen en erosie en spelen een onmisbare rol bij het verminderen van de verspreiding van bijvoorbeeld pesticiden en mens-dier overdrachtelijke ziekten zoals Q-koorts.

De boodschap van auteur Rijsdijk wordt ondersteunt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC ontwikkelde een Deltaplan voor het landschap. Het is een plan om het Nederlandse agrarische landschap in ere te herstellen door het opnieuw in te richten en daarna duurzaam te onderhouden. In de Ooijpolder, dat een van de vier proefgebieden was voor het Deltaplan, zijn dertig kilometer aan landschapselementen in de vorm van knipheggen, struweelhagen en andere landschapselementen aangelegd. Dit gebeurde samen met de agrarische natuurvereniging De Ploegdriever en landschapsfonds Via Natura. Het project is volgens de VNC het grootste landschapsherstelplan in de vaderlandse geschiedenis. Onderzoek in de Ooijpolder toont aan dat de landschapselementen bijdragen aan een grotere biodiversiteit. Bekijk hiervoor het rapport “Natuurmonitoring Ooijpolder 2014”.

Naast de natuurwaarde is er ook nog een ander belangrijk aspect van het landschap waar Rijsdijk aandacht voor vraagt. Dat wij ons thuis voelen in een kleinschalig landschap hangt volgens hem in grote mate samen met de hoeveelheid heg die daarin te vinden is. De regionale verschillen tussen de meer dan twintig verschijningsvormen van de heggen zijn groot en zijn diep verbonden met de cultuur van het landschap. De auteur voert levendige gesprekken met belanghebbenden als boeren, natuurbeschermers en mensen uit de gezondheidszorg en rekent ten slotte uit hoeveel profijt heggen ons per strekkende kilometer opleveren. Alle seinen staan voor hem op groen voor de grootschalige herinvoering van de heg in Nederland.

Bestel het boek HEG van Kenneth Rijsdijk hier via de website van Uitgeverij Noordboek.

 

Heggen en koeien in de Ooijpolder (Foto VNC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit is een bericht van Via Natura (met medewerking van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

 

 

Nieuwsbrief Biodiversiteit