zeelandsche_hof_klein.jpg

De Zeelandsche Hof is een voorbeeldproject voor groenblauwe diensten in de Duffelt, de polder pal tegen Duitsland aan (zie het kaartje onder aan de pagina). Hier is extra ruimte gemaakt voor natuur en water langs de wetering ‘t Meer. Er zijn streekeigen doorn- en roossingels aangeplant. Wandelaars vanuit Millingen kunnen hier een ommetje maken (zie kaartje). Ook kunt u, na aanleg, de doorgaande wandelroute naar Duitsland nemen of via de koffieboerderij over het schouwpad richting Leuth wandelen.

In 2008 zal dit gebiedje optimaal bereikbaar worden voor wandelaars door de aanleg van drie bruggen. In de toekomst kan de route over het schouwpad richting Leuth ontwikkeld worden en ook richting Niel in Duitsland. Zie ook het projectplan.

Schouw

In het najaar van 2007 hebben Via Natura, Natuurbalans en de eigenaar van de Zeelandsche Hof samen de eerste schouw uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar het resultaat van het beheer dat de eigenaar heeft uitgevoerd. Hoe liggen de diverse landschapselementen erbij, en welke soorten planten en dieren zijn er al te zien?

Natuurbalans, deskundig in ecologisch onderzoek, oordeelde positief over de bevindingen. De natuur op het terrein van de Zeelandsche Hof ontwikkelt zich goed.

De plas-drasberm en de natuurvriendelijke oever zien er goed uit. Een aantal soorten komen reeds tot ontwikkeling, zoals enkele soorten zegge, kattestaart, liesgras en lisdodde. De grondeigenaar wil dicht bij de duiker een drempel maken, om het water extra lang vast te houden in de natuurvriendelijke oever. Hierdoor kan de moeraszone zich nog beter ontwikkelen.

Typische soortenrijkdom

De bestaande zeer oude haag, de grens met de Duitse buren, lag er ten tijde van de schouw ook mooi bij. De soortenrijkdom in de haag is groot. Dat is heel typisch voor dit gebied, ook vanwege de greppel waar de haag in staat.

De wandelroute rond de Zeelandsche Hof voert langs deze en andere landschapselementen, zoals een fraaie poel. Interessant om er zelf eens een kijkje te gaan nemen! Voor de wandelroute bij de Zeelandsche Hof, zie het kaartje.

Afdrukken

Wandelroute Zeelandsche Hof