Op 19 april 2013 heeft de officële feestelijke opening van de Aquaduct route plaatsgevonden door de wethouders van Nijmegen en Groesbeek.

Voor de mooie wandelroute in de reliëfrijke omgeving van Nijmegen, Berg en Dal en Groesbeek is nu ook een App beschikbaar voor de iPad.  

 

Route

De route volgt het vermoedelijke tracé van het aquaduct uit de Romeinse tijd vanuit Berg en Dal via de Heilig Landstichting naar de castra (het legerkamp) op de Hunnerberg in Nijmegen-Oost. Daar hadden de Romeinen binnen de castra een waterverdeelcentrum gebouwd.

Via Natura heeft de wandelroute, die in september 2012 gereed is gekomen ontwikkeld.

Routewijzers zijn geplaatst te beginnen bij de bron tot aan de kraan als eindpunt.

IMG 3712

De route voert langs mooie zichtlocaties zoals het uitkijkplateau bij het Kerstendal, de Meerwijk, het Louisedal, de Broerdijk en tot slot de infozuil aan de Ubbergseveldweg.

Op 12 locaties kunt u onderweg via een QR-code meer te weten komen.

IMG 3711

Er is een begeleidend routeboekje uitgeven met een routekaart, dat verkrijgbaar is bij servicepunten van het Regionaal Bureau Toerisme.

Waar:

Wandelroute van 7 kilometer, startpunt Berg en Dal, gemeente Groesbeek en eindpunt Nijmegen – Oost. Via www.aquaductgroesbeek.nl kunt u de route bekijken en wanneer uw mobiel daarvoor geschikt is ook downloaden.

Beschrijving

Rond 2000 is op de stuwwal bij Nijmegen en Groesbeek een bijzonder archeologisch monument ontdekt. Het betreft de vermoedelijke resten van een aquaduct, een Romeinse waterleiding. Dit aquaduct voerde bronwater van (Berg en Dal/)Groesbeek naar de legerplaats op de Hunnerberg in Nijmegen.

Dijklichamen en geulen

Verschillende archeologen hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de resten. Van de leiding zelf, waarschijnlijk een houten goot, is niets teruggevonden. Wel zijn er nog drie dijklichamen en drie geulen in het landschap te herkennen. Samen verraden die het tracé van de waterleiding.

Waarom een waterleiding?

Na de Bataafse opstand (69-70 n.C.) werd er op de Hunnerberg een legioen van ongeveer 5000 Romeinse soldaten gevestigd. Al die manschappen hadden drinkwater nodig en water voor paarden, latrines en riolen. Een paar waterputten zouden lang niet voldoende zijn geweest. Volgens een voorzichtige schatting had het legioen behoefte aan 500 m3 per dag!

De Romeinen hadden het goed bekeken: in de heuvelachtige omgeving van Nijmegen was het verschil tussen hoog en laag groot genoeg om een waterleiding aan te leggen. Bovendien waren er tegen de noordhelling van de stuwwal en rond het dal van het tegenwoordige landgoed Watermeerwijk enkele geschikte bronnen die hoog genoeg lagen.

Organisatie: Via Natura in samenwerking met gemeenten Groesbeek, gemeente Nijmegen en Het Gilde Nijmegen.

 

Overige links:

www.wandeleningroesbeek.nl 

www.gildenijmegen.nl

De Verhalenroute Holthurnsche Hof is een gemarkeerde wandeling van ongeveer 6 kilometer.