De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek (SLOG) is een van de organisaties die meewerken aan projecten in het LOP-gebied. Na de landinrichting (herverkaveling) in het buitengebied van Groesbeek heeft de SLOG vier natuurpercelen in beheer gekregen. (Zie het kaartje hieronder.) Het gaat om:

  • perceel 't Slumke
  • perceel Spoorgat
  • perceel Hulschbroek
  • perceel Kaalbroek

 

Deze percelen zijn restanten van het vroegere cultuurlandschap. Voor het beheer is een projectplan natuurpercelen gemaakt.

In de zomer van 2008 is er in opdracht van Via Natura een schouw uitgevoerd in de vier percelen. Lees de bevindingen.

De SLOG heeft een overzicht opgesteld van de in 2012 uitgevoerde beheeractiviteiten op haar percelen en op de ecologische verbindingszone Wylerbaan-Leijgraaf. Lees het verslag.

 

Afdrukken