project_ecobaan_01

De zone in Groesbeek verbindt het Nederrijk, een bosrijk gebiedje binnen de gemeente Groesbeek, via het open land van de Leijgraaf met het Duitse Reichswald. De zone is aangelegd tijdens de landinrichting (herverkaveling) en varieert in breedte van 8 meter tot soms wel 70 meter. De oppervlakte is 7,8 hectare. De zone is eigendom van Staatsbosbeheer, maar wordt beheerd door de Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek (SLOG).

Voorbeeld

Door de provincie is subsidie verstrekt voor 6 jaar beheer omdat het project als voorbeeld dient voor groenblauwe diensten. Via Natura heeft hiervoor een contract afgesloten met de SLOG. Ook vier losse percelen (totaal 4,5 hectare), in eigendom van de SLOG en ingericht tijdens de Landinrichting, maken deel uit van het voorbeeldproject.

Voor deze vier percelen en voor de ecologische verbindingszone, heeft de SLOG een overzicht opgesteld van de in 2012 uitgevoerde beheeractiviteiten.

Afdrukken

Ecologische Verbindingszone