Via Natura stimuleert burgers en organisaties om projecten uit het LOP op te pakken en toetst projectplannen aan de doelstellingen en prioriteiten van het LOP. Als loket groenblauwe diensten zorgt de stichting voor langjarige beheercontracten met particulieren en voor de betaling vanuit publieke en private geldstromen. Ook ziet Via Natura toe op de resultaten in het veld.

Via Natura werkt samen met alle organisaties en personen die zich inzetten voor natuur, landschap, cultuurhistorie en toegankelijkheid van het agrarisch cultuurlandschap. Via Natura maakt deel uit van de eerste regionale landschapscommunity. www.Landschapvaniedereen.nl

Via website, nieuwsbrieven, artikelen in de regionale pers en (bijdragen aan) publieksactiviteiten brengen we die resultaten onder de aandacht van een breed publiek