Via Natura krijgt steun van verschillende financiers, uit zowel publieke als private sector.

Publieke gelden

  • De gemeenten Ubbergen, Groesbeek en Millingen aan de Rijn hebben de stichting elk naar vermogen een startsubsidie toegekend.
  • De gemeente Nijmegen draagt financieel bij aan drie projecten uit het LOP. De bijdrage is bedoeld voor inrichting én tien jaar lang beheer van het landschap.
  • De provincie Gelderland heeft subsidie toegekend voor de financiering van de beheercontracten van de voorbeeldprojecten voor zes jaar. Daarnaast heeft de provincie een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van LOP-projecten, en tot slot een projectsubsidie voor de Verkenning Groene Diensten.
  • Het ministerie van LNV heeft 2 miljoen euro geoormerkt voor de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Dit geld mag tot aan 2013 besteed worden, op voorwaarde van 50% cofinanciering.

Private gelden

  • ARK Natuurontwikkeling heeft samen met de Ploegdriever, enkele grondeigenaren en met steun van het Wereld Natuur Fonds een experimenteel project opgezet: Voedsel voor Natuur. Dit experiment behelst de ontwikkeling van natuur binnen het agrarische cultuurlandschap, met 10 jaar natuurmonitoring.
  • De opbrengst van de Landschapsveiling 2007, die is gehouden om Voedsel voor Natuur mede te financieren. Via Natura beheert deze opbrengst. Bekijk het sponsorbord

Links

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
ARK Natuurontwikkeling
de Ploegdriever
Voedsel voor Natuur
Monitoringrapport Voedsel voor Natuur 2007
Monitoringrapport Voedsel voor Natuur 2008