Bibliotheek

Brochure Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
Acrobat Reader-document (920k)

Brochure Via Natura 
Acrobat Reader document (1.1 mb)
Voor algemene informatie over landschapsontwikkelingsplannen kunt u terecht op de website van LNV.

Detailkaart Nulsituatie januari 2009
Acrobat Reader-document (1,8 Mb)
Detailkaart van de groenblauwe dooradering en de recreatieve toegankelijkheid in het LOP-gebied. Deze kaart hoort bij het rapport Groenblauwe dooradering en recreatieve toegankelijkheid in het LOP-gebied van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen (zie hierboven).

Folder Aquaduct van Groesbeek
Acrobat Reader-document (1.4 Mb)
Met kaartje van het vermoede tracé van de Romeinse waterleiding naar Nijmegen.

Jaarverslag landschapsfonds Via Natura 2009 2009
Acrobat Reader-document (228K)

Jaarverslag landschapsfonds Via Natura 2007
Acrobat Reader-document (289K)

Jaarverslag landschapsfonds Via_Natura_2008
Acrobat Reader-document (454 K)

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
Acrobat Reader-document (2 Mb)
Dit Landschapsontwikkelingsplan staat aan de basis van allerlei landschapsprojecten in Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. U kunt het hier lezen en downloaden. Let op: deze versie is webvriendelijk, dus de foto’s zijn van matige kwaliteit.

Meerjarig Uitvoeringsprogramma LOP
Acrobat Reader-document (2Mb)
In het Meerjarig Uitvoeringsprogramma vindt u de tientallen projecten van het Landschapsontwikkelingsplan terug. Ingedeeld naar type project en per deelgebied. Ook dit document is webvriendelijk.

Voedsel voor Natuur monitoringrapport 2007
Acrobat Reader-document (1.5 Mb)
Monitoringrapport, uitgevoerd door ARK Natuurontwikkeling, voor het gebied van het project Voedsel voor Natuur.

Voedsel voor Natuur monitoringrapport ARK 2008
Acrobat Reader-document (2.4 Mb)
Monitoringrapport, uitgevoerd door ARK Natuurontwikkeling, voor het gebied van het project Voedsel voor Natuur.

Paard in het groen. Inspiratieboek paard en landschap in het LOP-gebied
Acrobat Reader-document (3.2 Mb)
Brochure voor paardenhouders in de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn. De nadruk ligt op verschillende inrichtingselementen waarmee paardenhouders het landschap mooier kunnen maken.

Persmap landschapsveiling
Een selectie van artikelen in diverse regionale en nationale dagbladen in de aanloop naar de Landschapsveiling 2007. Met onder meer een feuilleton in de Gelderlander.

Projectplan Kasteelsche Hof
Acrobat Reader-document (2.3 mb)

Projectplan 4 percelen SLOG 
Acrobat Reader-document (550k)
Projectplan voor het beheer van de percelen Spoorlijn, Ketelstraat, Leijgraaf en Hulschbeek (gemeente Groesbeek). De SLOG is een van de organisaties die meewerken aan projecten in het LOP-gebied.

Projectplan Zeelandsche Hof
Acrobat Reader-document (1.6 mb)
Rapport Groenblauwe dooradering en recreatieve toegankelijkheid in het LOP-gebied van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen, maart 2009
Acrobat Reader-document (1,5 Mb)
De nulsituatie van het LOP-gebied. Deze inventarisatie geeft een nauwkeurig beeld van de situatie op dit moment in relatie tot de doelen die zijn gesteld in het LOP. Daarnaast beschikt Via Natura nu over een instrument voor monitoring van de resultaten van landschapsontwikkeling. Ook staat in het rapport hoe toegankelijk het landschap is voor recreanten.
Rapport Investeren in landschap, maart 2009
Acrobat Reader-document (1,2 Mb)
Verslag van het Landbouw Economisch Instituut (Wageningen). Hoe betrokken zijn bewoners en bedrijven bij het landschap waarin ze wonen? Het onderzoek is uitgevoerd onder bewoners en bedrijven in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek.
Schouw terreinen SLOG 2008
Acrobat Reader-document (1.8 Mb)
De bevindingen van de schouw die in juli 2008 is uitgevoerd op de vier percelen die de Stichting Landschapsbeheer Ooijpolder Groesbeek in beheer heeft. 

Maart 2008, Stand van zaken meerjarig_uitvoeringsprogramma van het LOP
Acrobat Reader-document (122K)
Tabel, behorend bij het jaarverslag 2007, met een overzicht van LOP-projecten, in uitvoering of al afgerond. Projectstatus, bereikte resultaten tot nu toe en eventueel opmerkingen.
 

Maart 2010, Stand van zaken meerjarig uitvoeringsprogramma van het LOP
Acrobat Reader-document (66K)
Tabel, behorend bij het jaarverslag 2009, met een overzicht van LOP-projecten, in uitvoering of al afgerond. Projectstatus, bereikte resultaten tot nu toe en eventueel opmerkingen.

Stappenplan inrichting paardenhouderijen
Acrobat Reader-document (170k)
Zeven stappen om te komen tot een landschappelijk goed ingepaste paardenhouderij. Voor hobby of bedrijf.

Verslag 7e werkoverleg uitvoering LOP, 15 mei 2008
Acrobat Reader-document (99k) 

Verslag Participantendag 2008
Acrobat Reader-document (136 k)
Verslag van de eerste Participantendag, naar aanleiding van de Landschapsveiling 2007.

Verslag participantendag 2009
(Acrobat Reader-document, 2.5 Mb)
Verslag van de tweede Participantendag, naar aanleiding van de Landschapsveiling 2007.

Voedsel voor Natuur monitoringrapport 2010
Acrobat Reader-document (2,8 Mb)