Via Natura geeft uitvoering aan het regionale landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Vrijwillig landschapsbeheer door particulieren, de zogenaamde groenblauwe diensten, vormt de basis onder het plan.

Via Natura:
  • stimuleert burgers en organisaties om projecten uit het LOP op te pakken
  • toetst projectplannen aan de doelstellingen en prioriteiten van het LOP
  • zorgt voor langjarige beheercontracten met particulieren voor groenblauwe diensten inclusief boerenlandpaden.
  • zorgt voor betaling vanuit publieke en private geldstromen
  • ziet toe op de resultaten in het veld


Via Natura baseert de vergoeding voor het vrijwillige landschapsbeheer op de normbedragen die de gemeentelijke regeling Groenblauwe diensten. Deze is een regionale vertaling van de provinciale regeling groenblauwe diensten. Zie verder www.gelderland.nl