Gedeputeerde Staten hebben voor vier LOP-projecten subsidie toegekend. Het gaat om de volgende projecten:

  • Alde Meulepad in de gemeente Groesbeek. Dit is een wandelroute over boerenland, met entrees aan de Nieuweweg, de Wylerbaan en de Kamp. De route wordt fraai vormgegeven en voorzien van twee rustpunten en verspreide beplanting.
  • Wandelverbinding Ubbergen - Persingen - Ooij. Dit is een project in samenwerking met de gemeente Nijmegen. De wandelverbinding is een aantrekkelijk alternatief voor de route van het Persingse Veer naar Ooij. Ook kunnen diverse landschapselementen worden aangelegd ter versterking van het landschap en de boerennatuur.
  • Ecologische verbindingszone Ooijse Graaf. De subsidie is toegekend voor een onderzoek. Daaruit moet blijken hoe de EVZ kan worden ingericht in combinatie met andere functies in dat gebied.
  • Natuurvereniging De Ploegdriever gaat onderzoek doen naar de verwerking van bermmaaisel, dijkhout en snoeihout. Dit ‘afval' komt vrij bij de werkzaamheden voor landschapsbeheer die de Ploegdriever uitvoert in het werkgebied van Via Natura.