Afgelopen najaar, in september 2007, is in de Ooijpolder de eerste landschapsveiling van Nederland geweest. Landschapselementen zoals hagen, rietkragen, natuurstroken en losse bomen en struiken zijn toen onder de hamer gegaan. De veilingparticipanten hebben samen de ontwikkeling en het beheer van het Ooijpolderlandschap voor de komende tien jaar veilig gesteld.

Handen uit de mouwen
Op zaterdag 23 februari 2008 hebben zij de kans om de handen uit de mouwen te steken en met de voeten in de klei een daad voor het landschap te stellen! Dan vindt namelijk in het kader van de Landschapsveiling 2007 een boomplantdag plaats.

Een aantal bomen of struiken is de laatste jaren zeldzaam geworden in de Ooijpolder, of zelfs geheel verdwenen. Een gemis, want ze hebben een belangrijke functie voor plant, dier en mens in de vorm van voedsel, bouwmateriaal voor nesten en beschutting.

Bundels en begeleiding
Een groot aantal bezoekers heeft tijdens de veiling een bundel boompjes gekocht. Die kunnen zij op 23 februari komen planten. Ervaring met bomen planten is niet nodig, een goed humeur en werkzin volstaan. Via Natura, de Ploegdriever en ARK Natuurontwikkeling bieden de benodigde begeleiding.

Bronnen Bomen (www.bronnen.nl), centrum voor de verspreiding van inheemse houtige gewassen, sponsort deze actie. Hartelijk dank daarvoor!