Het landschapsfonds Via Natura is een feit

openingOp 29 april hebben de burgemeesters van de drie gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn hun handtekening gezet. Burgemeester Wilbers heeft als bestuurlijk trekker van de pilot Verkenning Groene Diensten het stokje overgedragen aan het onafhankelijke bestuur van Via Natura met Joop Tettero als voorzitter. Er was grote belangstelling voor dit moment. Meer dan 120 genodigden waren getuigen van de oprichting. De direct betrokken overheden (gemeenten, provincie en ministerie) hebben samen ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om van 2005 tot en met 2008 dit experiment te doen slagen. Het geld van de overheden is bedoeld voor het langjarig beheer van de landschapselementen waarvoor Via Natura met aanbieders van groene diensten contracten gaat afsluiten. Het is nu nog wachten op het antwoord vanuit Brussel. Inzet van het experiment is dat landschapsbeheer en het bieden van wandelmogelijkheden een dienst van algemeen belang is en géén steun aan boeren.

Tijdens de bijeenkomst op 29 april heeft het Wereld Natuur Fonds (WNF) een bijdrage aan het fonds toegezegd van ruim 200.000 euro. Dit is bedoeld voor het realiseren van een ecologische verbinding van de Duivelsberg via de Ooijse Graaf naar de uiterwaarden. Het eerste deel van dit project kan al beginnen omdat het particuliere geld wel al uitgegeven mag worden. Het project is voorbereid door de Ploegdriever, Stichting Ark en de betreffende grondeigenaar (De Heer Stappershoef). Het betreft een experiment voor 5 jaar waarbij extensieve begrazing de belangrijkste vorm van beheer is. Er komen natuurstroken waar hagen de ruimte krijgen volledig uit te groeizen. Daarnaast kunnen ook wandelaars meegenieten van een mooie ontsluiting vanuit Wercheren de Thornsestraat oversteken, vervolgens door het boerenland, via een bruggetje over Het Meer de aansluiting maken naar het Wylermeer en wandelroute's richting Zyflich en Wyler.