Op donderdag 28 september 2006 vindt om half vier 's middags de feestelijke opening plaats van het Persingense Veer. Het is het resultaat van een samenwerkingsproject van het Waterschap Rivierenland, Gemeente Ubbergen, Stichting Platform Toerisme Ubbergen (SPTU), IVN Rijk van Nijmegen en Via Natura. Met dit veer komt er een nieuwe wandelverbinding tussen 'het Hoog' en 'het Laag'.

trekpontje

Sluitstuk
Het zelfbedieningspontje is het sluitstuk van een omvangrijk project waarmee al in 2005 een start is gemaakt.

  • Het Waterschap heeft langs het Meer over een lengte van 1800 meter een natuurvriendelijke oever aangelegd en de vistrap bij het Hollandsch-Duitsch gemaal verbeterd.
  • Voor wandelaars is in de buurt van het benzinestation over de N325 een oversteek gemaakt die leidt naar de struinroute langs de nieuwe oever.
  • En tot slot zorgt het trekpontje, exclusief voor wandelaars, voor een verbinding over het Meer. Wandelaars kunnen nu vanaf de stuwwal direct de Ooijpolder in zonder al te veel last te hebben van auto's en ander (recreatief) verkeer.

Het pontje ligt niet ver van de plek die in het verre verleden een doorwaadbare plaats was. Dit is ongeveer halverwege het Hollandsch-Duitsch gemaal en de St. Hubertusweg.

Uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan
Met de uitvoering van het totale project is meteen een aantal projecten uit het landschapsontwikkelingsplan gerealiseerd. Er is ecologische winst behaald door de natuurvriendelijke oever en de verbetering van de vistrap. Er kan meer water geborgen worden en het agrarische cultuurlandschap is voor wandelaars vanuit Beek, Ubbergen en Nijmegen op een aantrekkelijke manier bereikbaar. Juist vanwege deze combinatie aan functies en doelen hebben verschillende overheden bijgedragen in de kosten.

Eerste stap
Natuurlijk is de oversteek van de N325 niet ideaal. Het is een eerste stap op weg naar betere en nog veiliger verbindingen. Een wandelbrug over de N325 is in voorbereiding. Ook ontbreekt nog het vervolg van de wandelroute over boerenland richting het dorp Ooij.

Samenwerking
Landschapsfonds Via Natura is in 2005 opgericht om dergelijke nieuwe projecten voor te bereiden en initiatiefnemers te ondersteunen bij de verwezenlijking van kansrijke plannen. Samenwerking met de gemeente Ubbergen, Waterschap Rivierenland en actieve organisaties zoals de SPTU, Ploegdriever en IVN staat voorop.

Geld voor jaarlijks beheer
Maar zeker zo belangrijk is het zoeken naar voldoende middelen voor de aanleg van nieuwe wandelpaden, gecombineerd met landschapselementen als hagen en bloemrijke bermen. Pas wanneer Via Natura het geld voor jaarlijks beheer kan garanderen zullen met grondeigenaren die mee willen doen contracten afgesloten worden en kunnen wandelaars genieten van de nieuwe wandelmogelijkheden.

Links
Project Persingense Veer
Wandelverbinding Ubbergen - Persingen - Ooij