‘Staand op een veilingkistje, hamert veilingmeester Paul Wilbers (in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Ubbergen) de allereerste landschapsveiling van Nederland af. In een decor van wuivend maïs, kwetterende vogels, meidoornhagen, groen gras en natuurlijk een zonnetje, zit het publiek op hooibalen. Gespannen als een veertje, om op het juiste moment het beslissende bod te kunnen doen…’ tekening_jeroennaamloos-2kopie

Op 15 september gaan tientallen landschapselementen onder de hamer, die zich alle in een afgebakend deel van de Ooijpolder bevinden. De kopers van de elementen worden niet letterlijk eigenaar van een scheerhaag, weidestrook of oeverrand, maar ‘participant’. De eigenaar blijft altijd de boer. De participaties garanderen echter dat de landschapselementen een natuurfunctie krijgen. En dat er voldoende middelen zijn om voor een periode van 10 jaar hagen te snoeien en natuurstroken te beweiden. Samen realiseren de participanten daarmee een natuurverbinding waar vele dieren en planten van profiteren. Toekomstschets corridor, Jeroen Helmer (ARK natuurontwikkeling)

Win-win-win voor natuur, boer en recreant
De plek van de landschapselementen is niet willekeurig gekozen. Ze vormen een aaneengesloten groen netwerk tussen de bossen op de stuwwal bij Beek-Ubbergen en de natuurgebieden in de polder en de Waaluiterwaarden. Veel diersoorten durven de oversteek daar niet meer aan. De toekomstige groene corridor vormt een soort ecoduct waarlangs kleine en grote dieren zich veilig kunnen bewegen. Maar ook biedt ze een wandelroute door het boerenland, waar mensen kunnen genieten van het landschap én boeren hun gewassen blijven verbouwen. Een win-win-win-situatie dus!

Hoe werkt de veiling?
Bieden op de verschillende landschapselementen gaat heel eenvoudig. Voorafgaand aan de Veiling kan via www.groenegoededoelen.nl geboden worden. Op de veilingdag zelf kan iedereen temidden van de andere bieders een landschapselement in de wacht slepen. Uiteindelijk tekent de participant een contract met de grondeigenaar en de intermediaire organisatie Via Natura. Naast de verschillende landschapselementen staat een aantal objecten op de veilingrol: een, faunatunnel, voetgangersbrug en wandelroute, een landschapskunstwerk en een aantal schilderijen en schetsen.