Op 26 november 2010 wordt in de Ooijpolder bij Nijmegen gestart met de uitvoering van het Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek. Het is een unieke aanpak in Nederland. Dankzij samenwerking tussen publieke en private organisaties kunnen contracten worden gesloten met grondeigenaren voor aanleg en langjarig beheer (30 jaar) van landschap tegen marktconforme vergoedingen.

Door zo extra heggen, moerasoevers en bloemrijke stroken aan te leggen en deze te verbinden met bestaande elementen ontstaat een prachtig landschap. Vele plant- en diersoorten zoals kerkuilen, reeën en salamanders profiteren hiervan. Een netwerk van boerenlandpaden zorgt ervoor dat iedereen van al dit moois kan genieten.

foto_situatie_nu_web

Zo is het nu...

foto_animatie_straks_web

... en zo zou het kunnen worden.

Eerste contract
Melkveehouder Kroes grijpt deze kans met beide handen aan. Hij tekent op 26 november 2010 als eerste een contract met de Stichting Landschapskapitaal en gemeente Ubbergen voor aanleg en 30 jaar beheer van diverse heggen, gras-kruidenstroken, knotwilgen, een poel en moerasoevers op zijn bedrijf 'Buitengast' in de Ooijpolder.

De Gelderse gedeputeerde Keereweer en burgemeester Wilbers van Ubbergen, gesteund door andere betrokken bestuurders, zullen direct daarna de aanplant van de eerste heggen en knotwilgen voor hun rekening nemen.

Unieke aanpak
Deze aanpak is uniek in Nederland. Het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek is een van de vier pilots in het kader van het 'Deltaplan landschap' van het Ministerie van VROM (nu EL&I) en het programma 'Investeren in Landschap' van het Ministerie van LNV (nu I&M). Door samenwerking van publieke en private organisaties én een gezamenlijke financiering wordt een extra impuls gegeven aan het landschap in de Ooijpolder. Dit betreft zowel de aanleg als het onderhoud ervan gedurende de komende 30 jaar.
Op deze wijze wordt het agrarische cultuurlandschap in de Ooijpolder nog mooier en kan iedereen er voor lange tijd van blijven genieten.
 
Via Natura als loket
Via Natura, in de functie van lokaal uitvoeringsloket, vormt de schakel tussen de particuliere grondeigenaren en alle financiers.

Mede mogelijk gemaakt door...
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdragen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Gelderland en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in samenwerking met de Nationale Postcode Loterij.