Per 1 september 2010 heeft Via Natura een nieuwe voorzitter. Joop Tettero, die deze functie vijf jaar met verve heeft vervuld, heeft het stokje overgedragen aan bestuurslid Prof. Dr. Henri Goverde.

henri_goverdeDe heer Goverde is planoloog en bestuurskundige van beroep. Hij werkt aan de Radboud Universiteit en bekleedt een leerstoel aan de WUR.

Van de heer Tettero is inmiddels op gezellige en passende wijze afscheid genomen. Zelf heeft hij de hoop uitgesproken dat Via Natura onder de nieuwe voorzitter de ingeslagen weg met succes blijft bewandelen.