Burgemeester Paul Wilbers van de gemeente Ubbergen heeft op 9 juli de eerste ruiterroute in de Ooijpolder geopend. De ruiterroute is een initiatief van enthousiaste manegehouders en ruiters uit de Ooijpolder. Stichting Via Natura heeft het initiatief vervolgens opgepakt. In overleg met de gemeente Ubbergen en Waterschap Rivierenland is besloten een experiment te starten en te beginnen bij de ontwikkeling van één route.

opening_ruiterroute

Burgemeester Wilbers opent de slagboom. (Foto: Henk Baron)
 

Door het openen van de slagboom is het ruiterpad nu officieel. 

Het proefproject Ruiterroute maakt deel uit van het regionale Landschapsontwikkelingsplan. Burgemeester Wilbers van Ubbergen heeft de ruiterroute op vrijdag 9 juli om 16.00 uur officieel geopend bij Stalhouderij Kasteelsche Hof in Ooij.

Experiment
De ruiterroute is in eerste instantie een proefproject voor twee jaar. Het experiment houdt in dat de route deels over grond van het Waterschap loopt. Het betreft daar een schouwpad, dat tevens dienst doet als wandelpad. Een deel van de route is dus een combinatie wandelpad/ruiterpad. Daarom is de route opgezet als proefproject: om te kijken hoe de gecombineerde functie wandelen-paardrijden in de praktijk uitpakt.

Het slagen van het experiment hangt af van de beide soorten gebruikers. Het project is alleen mogelijk als de wandelaars én de ruiters zich aan de regels houden en elkaar respecteren!

Waar?
De route start en eindigt op het terrein van Stalhouderij Kasteelsche Hof. Ruiters kunnen daar hun trailer stallen. De eigenaars van de stalhouderij zorgen ervoor dat mensen goed geïnstrueerd worden en zich aan de regels houden.

De totale lengte van de ruiterroute is ongeveer vierenhalve kilometer. Een deel van de route loopt langs de Koudedijk, door de ecologische zone. Voor een ander deel wordt het ruiterpad gecombineerd met de koetsroute vanaf de Kasteelsche Hof. Die koetsroute is tevens een combinatie met het boerenlandpad dat van de Hezelstraat naar de dikke boom aan de Leuthsestraat loopt. Een rondwandeling is ook mogelijk.

Ruiters komen ook nog over grond van firma Dekker Van de Kamp. Dit bedrijf heeft een strook grond beschikbaar gesteld tegen een lage pachtprijs.

Combinatie
Al met al is de ruiterroute een combinatie van particulier initiatief en publieke samenwerking, ten bate van een vorm van recreatie die in de Ooijpolder nu meer de ruimte krijgt. De inrichtingskosten zijn betaald door Via Natura vanuit de startsubsidie van de gemeente Ubbergen.