publieksdag_gp_2010

Afgelopen zaterdag, 22 mei, was de internationale Dag van de Biodiversiteit. Het was ook de dag van de opening van klimaatbuffer 't Zwanenbroekje in de Ooijpolder. Om dat te vieren was er een fietsroute van 10 kilometer uitgezet. Via Natura stond langs de route met een standje.

Langs de route vonden allerlei activiteiten plaats met speciale aandacht voor het thema klimaatbuffers. Passanten konden onder meer vogels kijken met een telescoop, een moeraswandeling maken, een speciale openluchttentoonstelling bezoeken en meeschilderen aan een levensgroot schilderij.

Klimaatbuffers
Natuurlijke klimaatbuffers zijn natuurgebieden waar de natuur de ruimte krijgt om de gevolgen van de klimaatveranderingen op te vangen. Ze werken als een soort spons: in natte tijden vangen ze te veel water op, in droge tijden houden ze het water vast. Met het aanleggen van zulke natuurgebieden kan Nederland de klimaatveranderingen beter aan.

Rietmoeras ’t Zwanenbroekje is hier bij uitstek een voorbeeld van.

Ook draagt de aanleg van diverse landschapselementen in het cultuurlandschap, zoals moerasoevers en heggen, bij aan de biodiversiteit.

publdag_2010_2.jpg

Met de onthulling van het informatiepaneel is het rietmoeras 't Zwanenbroekje officieel geopend

 

publdag_2010.jpg

Op een rijtje: Natuurmuseum, Via Natura en ARK