Verslag beheer 2009 SLOG (25 mei 2010) 

De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek (SLOG) is een van de organisaties die meewerken aan projecten in het LOP-gebied. Na de landinrichting (herverkaveling) in het buitengebied van Groesbeek heeft de SLOG vier natuurpercelen in beheer gekregen. Lees meer over de SLOG bij Projecten

De SLOG heeft een overzicht gemaakt van de in 2009 uitgevoerde beheeractiviteiten. Lees het verslag
Bekijk de site van de SLOG