Begin maart start werkzaamheden landschapskunstwerk OPEN

 open_1.jpg

In 2007 zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van een landschapskunstwerk in de Ooijpolder. De werkzaamheden hiervoor gaan binnenkort eindelijk van start. De eerste klus is grondverzet op de locatie. In verband met de Flora- en Faunawet moet dat werk afgerond zijn vóór 15 maart.

In het landschapskunstwerk krijgt het water van ’t Meer een prominente plaats. Er komt een eiland, dat zich verheft uit het water. Op het talud van het eiland komt in rode bakstenen het woord ‘OPEN’. Dit landschapskunstwerk past in het regionale Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Meer foto's
Lees meer over het landschapskunstwerk