Natuurvriendelijke oevers van Het Meertje, poldersloten, hagen en kolken in de Ooijpolder. Ecologische verbindingszones, houtwallen, natuurpercelen en beken rond Groesbeek. Deze landschapselementen zijn onderdelen van de ‘groenblauwe dooradering’ in het LOP-gebied. Ze zijn in kaart gebracht in het net verschenen rapport Groenblauwe dooradering in het LOP-gebied van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Ook de toegankelijkheid voor wandelaars is in kaart gebracht.

Nulmeting
Via Natura heeft een zogenaamde nulmeting uitgevoerd in het LOP-gebied. Het ging erom in kaart te brengen hoe de groenblauwe dooradering in de Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek is. De laatste jaren is er immers veel veranderd, in verband met de Landinrichting in de Ooijpolder en de ruilverkaveling in Groesbeek.

Zichtbaar
De resultaten staan in het rapport Groenblauwe dooradering in het LOP-gebied. Alles wat er in dit gebied aan groene en blauwe landschapselementen bestaat, is nu eindelijk zichtbaar op een kaart. Handig voor de toekomst, om antwoord te helpen geven op de vragen: wat staat ons verder te doen? Hoe kunnen we versterken wat er is?

Instrument
Daarnaast heeft Via Natura nu een instrument voor monitoring van de resultaten van landschapsontwikkeling. Ook aangegeven zijn de resultaten van 15 LOP-projecten die sinds 2006 zijn uitgevoerd.

Bij het rapport hoort een detailkaart van de groenblauwe dooradering en toegankelijkheid.
Download het rapport
Bekijk de detailkaart