kaft_rapport_lei.jpg 

Betrokkenheid bij het landschap berust vooral op nabijheid. Hoe dichterbij het landschap is, hoe meer bewoners en bedrijven bereid zijn om er aan bij te dragen.


Zo bleek uit twee enquêtes die het Landbouw Economisch Instituut Wageningen (LEI) samen met TNS NIPO hield onder 1.360 bewoners en 235 bedrijven in de vier ‘Voorbeeldgebieden Investeren in Landschap’ die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangewezen.


Voor deze gebieden wordt private financiering gezocht en de uitkomsten van dit onderzoek worden daarvoor gebruikt.

 


Lees het volledige persbericht van het LEI
Download het rapport Investeren in landschap van het LEI