ARK Natuurontwikkeling verzorgt de monitoring van de natuurresultaten in het project Voedsel voor Natuur. In het pas verschenen monitoringrapport over 2008 leest u de laatste bevindingen. Meer over Voedsel voor Natuur