Het ministerie van VROM heeft 950.000 euro beschikbaar gesteld voor het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek. Dit bedrag is direct voor het landschap bedoeld: voor inrichting en beheer.
Wanneer duidelijk is wat er precies met dit geld gaat gebeuren, leest u het op deze website.