1. Zichtbare resultaten in het veld
Via Natura zal dit jaar de eerste contracten afsluiten voor het beheer van de drie voorbeeldprojecten (zie onder Projecten). Dit betekent in totaal enkele kilometers lijnvormige landschapselementen onder contract. In goed overleg met de betrokken eigenaren streven we naar een contract voor minimaal 5 jaar. Momenteel overweegt de provincie vanwege de pilot 'verkenning groene diensten' om hieraan mee te betalen. Bij een positief besluit kan meteen voor 10 jaar een contract afgesloten worden!

Het project Voedsel voor Natuur is met financiering van het Wereldnatuurfonds al eerder van start gegaan Dit jaar krijgt ieder de gelegenheid dit project van dichtbij te bekijken. Stichting Ark zal samen met Via Natura activiteiten organiseren.

2. Groene Diensten op lange termijn
De gezamenlijke provincies werken nu aan een landelijke Catalogus Groenblauwe Diensten, die als één pakket naar Brussel zal gaan voor de goedkeuring van de commissie. Het bestuur van Via Natura zal samen met de provincie Gelderland de catalogus kritisch volgen en actief pleiten voor speelruimte voor regionale uitvoering en financiering via landschapsfondsen.

3. Start private financiering
Landschapsfonds Via Natura wil een fonds van en voor het gebied zijn. Inmiddels is de stichting een door de belasting erkend goed doel. Bedrijven kunnen kiezen voor de adoptie van een project of een bijdrage doneren voor het landschapsbeheer in het hele gebied. Voor burgers, inwoners en liefhebbers van het gebied, starten we dit jaar een campagne om mee te doen aan het fonds. Men kan straks een certificaat landschapsbeheer kopen van verschillende grootte. Bijvoorbeeld: u financiert het beheer van 10 meter haag in de Ooijpolder of het onderhoud van 100 meter wandelpad.

4. Via Natura, één loket voor realisatie van het LOP
Via Natura wil initiatieven ondersteunen om de realisatie van de LOP-projecten voortvarend op te pakken. Een goede samenwerking tussen actieve organisaties, het Waterschap Rivierenland en gemeenten is nodig om de subsidiemogelijkheden voor eenmalige investeringen goed te kunnen benutten. Gerealiseerde projecten komen in beeld op de website van Via Natura. Bij Nieuws leest u andere actuele berichten.