Het Persingenseveer en het pad daarheen zijn tijdelijk (in elk geval tot en met de jaarwisseling) afgesloten wegens graafwerkzaamheden.
Lees het persbericht