Trekpontje over het Meer

meertje_kleinVoor wandelaars komt er een nieuwe oversteek over Het Meer. Nog dit jaar kunnen wandelaars met een trekpontje bij Ubbergen het water oversteken. Aan de overkant kunnen ze verder wandelen via een struinpad dat aangelegd wordt bij een natuurvriendelijke oever. De trekpont zelf krijgt voorzieningen die het mogelijk maken dat zelfs een kind het pontje kan bedienen en het Waterschap Rivierenland geen problemen ondervindt bij het onderhoud van de oever van Het Meer. Het IVN Rijk van Nijmegen werkt een beschrijving uit voor de nieuwe wandelroute.