Op 27 mei hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland subsidie toegekend voor het LOP-project ecologische verbindingszone (EVZ) Ubbergen-Groenlanden.

Deze EVZ is uiteraard belangrijk voor flora en fauna. Bijzonder aan deze EVZ is dat ze perfect aansluit op de inrichtingsplannen voor het gebied rondom de nieuwbouw van de havo Notre Dame des Anges in Ubbergen.

De toekenning van de subsidie is een nieuwe stap op weg naar de daadwerkelijke uitvoering van het project. Nu kunnen de nodige procedures van start gaan!