Op woensdag 21 mei hebben acht leerlingen van havo Notre Dame des Anges (Ubbergen) bij wijze van stage aan landschapsbeheer gedaan.

Snoeien en inventariseren
's Morgens snoeiden ze onder begeleiding van de Ploegdriever een meidoornhaag op het land van boer Zeger Stappershoef. 's Middags gingen ze op stap met een medewerker van ARK natuurontwikkeling, om hem te helpen met het inventariseren van planten en dieren. 

Ontwikkelschool
Tijdens de landschapsveiling in september 2007 heeft de havo een contract getekend voor een financiële bijdrage aan het project Voedsel voor Natuur. Notre Dame des Anges is een zogenaamde ontwikkelschool voor biologie. In het kader daarvan biedt de school zijn leerlingen maatschappelijke stages aan in het buitengebied.

Niet alleen meebetalen, ook meewerken
Concreet betekent dat dat leerlingen kunnen meehelpen met natuurbeheer, en wel in het gebied van Voedsel voor Natuur: de Ooijpolder. Zo werken de leerlingen dus in het landschap waaraan hun school heeft meebetaald! Lees het artikel in de Gelderlander

 

21-5-08_havo_stage_vvn_schaar_kleinSnoeien van een meidoornhaag aan de Kerkdijk. Foto: Do Visser/De Gelderlander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-5-08_stage_havo_vvn_vondst_klein

 

Inventariseren. Foto: Bart Beekers, ARK Natuurontwikkeling