Het Loket Groenblauwe Diensten is actief bezig voor het voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder Groesbeek (uitvoering en afstemming door Stichting Via Natura). 

Om de huidige stand van de natuur in het gebied Ooijpolder Groesbeek goed in kaart te krijgen, heeft er dit jaar weer een natuurmonitoring plaatsgevonden naar de diversiteit en ontwikkeling van dit boeiende landschap. Een aantal bijzonder gewenste plantensoorten zijn bespoedigd en een belangrijk punt is ook de verbetering van het maaibeheer.

Aldus een interessante rapportage om eens door te lezen!

"Natuurmonitoring Ooijpolder Groesbeek 2014"

foto monitorrap2014