De gemeente Ubbergen gaat de bermen van de gemeentelijke wegen in de Ooijpolder ecologisch beheren. Dit houdt in: minder vaak maaien, en afvoeren van het maaisel. De bodem wordt daardoor schraler en er zullen meer verschillende planten gaan groeien en bloeien. Dit is goed voor insecten, vogels en andere kleine dieren. De biodiversiteit wordt zo bevorderd. En de bermen zien er afwisselender en mooier uit.

(Foto: Kerkdijk in bloei)

kerkdijk

De eerste meter berm naast de wegverharding wordt met het oog op de verkeersveiligheid twee keer per jaar gemaaid. De rest van de bermen wordt nog maar één keer per jaar voor de helft gemaaid. De andere helft wordt in het jaar daarop gemaaid. De buitenste delen van de bermen komen zo dus maar een keer per twee jaar aan de beurt. Er ontstaan op deze manier ruigtestroken die in de winter overblijven.

De gemeente draagt hiermee haar steentje bij aan de verbetering van biodiversiteit van het agrarische cultuurlandschap van de Ooijpolder.

De Ooijpolder vormt een kerngebied binnen het voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek. Binnen het kerngebied kunnen particulieren een marktconforme en langjarige vergoeding krijgen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen gecombineerd met boerenlandpaden.

De bedoeling is dat er zo een samenhangend netwerk ontstaat van in het gebied passende landschapselementen, en dat er extra wandelmogelijkheden worden gecreëerd. De bermen van de gemeentelijke wegen zijn ook onderdeel van dat samenhangende netwerk.