Met de start van de uitvoering van het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek heeft Via Natura er een nieuwe functie bijgekregen. We zijn nu ook loket voor het voorbeeldgebied. U kunt bij ons terecht:

• Met vragen over het voorbeeldgebied
• Voor informatie over de landschapsontwikkeling in deelgebied de Ooijpolder
• Als u wilt meedoen: voor advies over bedrijfslandschapsplannen
• Of voor inlichtingen als u het voorbeeldgebied financieel wilt steunen.

Subsidie aanvragen?
Download hier het formulier voor de subsidieaanvraag voor landschapsbeheer in het voorbeeldgebied.
Lees hier de subsidieverordening groenblauwe diensten van de gemeente Ubbergen. Deze verordening maakt deel uit van het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) groenblauwe diensten in LOP-deelgebied Ooijpolder. Het GUP kunt u hier vinden.

 

Wat gaat er gebeuren?
Boeren en andere grondeigenaren kunnen contracten afsluiten voor aanleg en beheer van landschapselementen. Zoals poelen, heggen, graskruidenstroken. Het landschap van de Ooijpolder wordt zo nóg mooier. Ook komen er meer boerenlandpaden. 

 

Waar gebeurt het?
De uitvoering van het voorbeeldgebied, in LOP-deelgebied de Ooijpolder, begint binnen een 'venster' van 500 hectare. Boeren en andere grondeigenaren in dit venster die willen meedoen, kunnen subsidie krijgen voor landschapsontwikkeling en -beheer. Dit is op grond van het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) van groenblauwe diensten voor de Ooijpolder.

Brochures
Heel wat kunt u al lezen in de brochures, deze voor agrariërs/grondeigenaren en deze voor financiers.

Meer weten?
Bel, mail of kom langs! Hier vindt u onze contactgegevens.