In 2010 is de landschapsontwikkeling in de Ooijpolder in een kerngebied van 500 hectare van start gegaan (zie onderstaand kaartje). De exacte locatie van het kerngebied wordt bepaald door de grondeigenaren die meedoen. Vanwege de pilotstatus heeft de regering extra geld beschikbaar gesteld om hier de eerste stap te zetten. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat ook private partijen bijdragen. Het is de bedoeling dat daar vóór 2015 een netwerk van landschapselementen van 25 hectare gereedkomt, voor een kwart gecombineerd met boerenlandpaden. Die paden versterken het wandelnetwerk in de Ooijpolder en dragen zo bij aan de gewenste recreatieve ontsluiting. Inmiddels zijn de doelstellingen binnen handbereik en wordt er gewerkt aan opschaling, te beginnen in twee gebieden binnen de gemeente Groesbeek. Hiervoor is private financiering is beschikbaar. Wanneer de publieke financiering gegarandeerd is, kan hier de uitvoering beginnen, naar verwachting in 2012. Ook voor Millingen aan de Rijn is een actie in gang gezet. 

zoekgebied vil_site