De initiatiefnemers
Landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek is een initiatief van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Nijmegen en Ubbergen, de Provincie Gelderland, de Stadsregio, Via Natura, Royal Haskoning en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, in samenwerking met het Waterschap Rivierenland, ZLTO en de Ministeries van EL&I en I&M.

De initiatiefnemers van het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek hebben in 2009 een stuurgroep ingesteld om in de eerste jaren uitvoering te geven aan hun plannen. Onder begeleiding van de Dienst Landelijk Gebied en de provincie Gelderland heeft een ambtelijke coördinatiegroep in 2010/2011 de plannen geconcretiseerd, voorbeeldplannen uitgewerkt en is de subsidieregeling groenblauwe diensten gemeente Ubbergen opgesteld.

Via Natura, uitvoeringsloket groenblauwe diensten
Vanaf 2012 zullen de drie gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen, samen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Via Natura en Stichting Landschapskapitaal, zich inspannen om de gewenste landschapsontwikkeling ook daadwerkelijk te realiseren.