Fase 1

De uitvoering van de regeling groenblauwe diensten is gestart in de Ooijpolder, binnen het venstergebied dat op het kaartje is aangegeven. Het werken in fasen is nodig, omdat er op dit moment voor een beperkt gebied geld beschikbaar is. Binnen het venster is namelijk voor ‘slechts’  25 hectare aan lijnvormige landschapselementen, die een aaneengesloten netwerk moeten vormen de volledige financiering gegarandeerd. Uitgaande van 5% landschapselementen, betekent dit dat in een gebied van 500 hectare het landschap ontwikkeld en voor 30 jaar beheerd kan worden.

De deelnemende grondeigenaren bepalen in feite waar de 500 hectare precies komen te liggen. Deelname is op vrijwillige basis. De bestemming van de grond blijft gelijk. Van de andere kant kunnen alleen die plannen gehonoreerd worden die bijdragen aan een samenhangend netwerk van landschapselementen.
De voorwaarde voor de financiering is, dat het plan vóór 1 januari 2015 gerealiseerd moet zijn.

De gemeente Ubbergen stelt per jaar een subsidieplafond vast zodat er niet meer plannen gemaakt worden dan dat er geld beschikbaar is.

zoekgebied vil_site

Wanneer er kansen zijn om de regeling uit te breiden naar het hele buitengebied van de gemeente Ubbergen, zal hierover bericht worden op de site van het loket en via de Rozet.