Grondeigenaren en grondgebruikers die willen deelnemen aan de landschapsontwikkeling maken een bedrijfslandschapsplan. Daarin beschrijven zij hoe zij 5% van hun grond inzetten voor een netwerk van bovengenoemde landschapselementen in combinatie met een recreatieve route. Zowel de route als het netwerk moet aansluiten op de bestaande structuren in het landschap. Voor de vergoeding van de aanleg en het beheer van deze elementen gaan zij een contract aan met de betrokken gemeente voor 30 jaar. Voor de vergoeding van de grondinzet gaan zij een contract aan met de Stichting Landschapskapitaal (SLK), eveneens voor 30 jaar.

In de Handleiding Beheer Groenblauwe Diensten zijn de regels voor een goed beheer eenvoudig beschreven. Foto’s geven een beeld van het na te streven resultaat. In de beschrijving staat wanneer er werk moet worden uitgevoerd en wat er moet gebeuren. Het geeft ook aanwijzingen hoe het beheer kan worden uitgevoerd en ten slotte waarom het beheer plaatsvindt.


Voorbeeld bedrijfslandschapsplan

bedrijfsschapsplan