De regeling is van kracht in het venstergebied aangeven met de ruit. Voorwaarde is dat plannen bijgedragen aan een samenhangend netwerk van landschapselementen in een gebied van 500 hectare. Hoe het netwerk precies vorm krijgt hangt af van de deelnemende grondeigenaren. Voor 25 ha lijnvormige landschapselementen, 5% van de 500 hectare, is de financiering voor planvorming, aanleg en 30 jaar beheer gegarandeerd. De gemeente gaat alleen langjarige overeenkomsten aan indien de financiering van de jaarlijkse beheervergoeding gegarandeerd is. 

Indien plannen goedgekeurd zijn en subsidiabel zijn, betaalt Stichting Landschapskapitaal de grondvergoeding onder de bestaande en de nieuwe landschapselementen. Dit betreft een zogenaamde zakelijke verplichting, bii de notaris voor 30 jaar vastgelegd.

Aanvragen kunnen bij het loket van Via Natura ingediend worden.

zoekgebied vil_site