Het bedrijfslandschapsplan moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Bedrijfsgegevens en NAW
 • Basisplan: landschappelijke context en schets van groenblauwe diensten
 • Bedrijfslandschapsplan:
  • op plankaart alle landschapselementen aangeven en apart beschrijven inclusief maatvoering en eventuele recreatieve route
  • inrichtingsmaatregelen, uitvoering en materiaalkeuze toelichten
  • inrichtingsbegroting
  • beheer per landschapselement, maatregel, frequentie en oppervlak