In oktober 2010 heeft de gemeenteraad van Ubbergen de subsidieverordening groenblauwe diensten vastgesteld. Hierin is uiteengezet wat het doel is van de regeling en welke voorwaarden er zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Tevens is vermeld waaraan het landschapsplan dient te voldoen.

De regeling is gebaseerd op het zogenaamde GUP, het Gemeentelijke Uitvoeringsprogramma voor groenblauwe diensten, gebaseerd op het landschapsontwikkelingsplan.

Downloads: