De regeling is van kracht in de twee venstergebieden aangeven met de rode lijnen. Voorwaarde is dat plannen bijdragen aan een samenhangend netwerk van landschapselementen in een van deze twee gebieden. Ook bestaande landschapselementen komen in aanmerking voor de beheersubsidie.

Vensters in_Groesbeek

Informatieavonden goed bezocht

Op 17 april in de Horst en op 24 april in Berg en Dal zijn de aanwezige grondeigenaren geïnformeerd over de wijze waarop men mee kan doen met de regeling groenblauwe diensten van de gemeente Groesbeek. De aanwezigen waren zeer te spreken over de mogelijkheden en de gekozen werkwijze om onnodige bureaucratie te vermijden.

De vele kritische vragen zorgden juist voor nog meer helderheid. De regeling biedt 30 jaar zekerheid voor de grondeigenaar/beheerder en beschermt het landschap zonder de bestemming te wijzigen.

Hoe het net precies vormt krijgt hangt af van de deelnemende grondeigenaren. Ongeveer 5% van de bedrijfsoppervlak wordt omgezet in lijnvormige landschapselementen. Met een goedgekeurd plan is de financiering voor planvormig, aanleg en 30 jaar beheer gegarandeerd. Stichting Landschapskapitaal betaalt de grondvergoeding onder de bestaande en de nieuwe landschapselementen. Dit betreft een zogenaamde zakelijke verplichting, bij de notaris voor 30 jaar vastgelegd. De gemeente en Stichting Landschapskapitaal gaan alleen langjarige overeenkosten aan indien de financiering van de jaarlijkse beheervergoeding 30 jaar is gegarandeerd.

Aanvragen kunt u indienen bij het loket Via Natura.